Wij zijn een apostolische gemeenschap die volgens de spiritualiteit van Ignatius van Loyola leeft.

Onze identiteit laat zich als volgt kenmerken: een internationale dimensie, een oecumenische openheid en een zeer gevarieerde inzet voor kerk en wereld.

Het is Christus die ons samenbrengt.

In zijn naam laten we ons uitzenden naar elke plek op aarde om God en de medemens van dienst te kunnen zijn.

 

De solidariteit met de armen heeft ons in de 13e eeuw in Doornik op weg gezet. Sindsdien heeft deze solidariteit door de eeuwen en de verwikkelingen van de geschiedenis heen verschillende vormen aangenomen. En daarin hebben we steeds Gods trouw ervaren.

Trouw die ons steeds meer open doet staan voor het onverwachte in de oproep van Christus en waardoor we, in alle eenvoud, vertrouwen op Hem die ons zegt: " Kom en zie..."

 

Welkom aan ieder die onze website bezoekt en ons beter wil leren kennen...