Leven in gemeenschap

« Wij zijn geroepen om lief te hebben zoals Christus heeft liefgehad en wij kiezen voor een leven in gemeenschap om te leren elkaars zusters te worden»
                                                             (Algemene Congregatie 2005)   

                                                               

Het leven in gemeenschap is een bron van vreugde,
van onderlinge steun en samen delen.
Het is ook een plaats van bekering en vergeving.

  Deux soeurs qui jouent ensemble - moment de détente Groupe de jeunes soeurs au tour d'une table - moment d'étude Soeurs présentes au rassemblement de jeunes à Lourdes - jubilé ignatien 2006  

Zo'n gemeenschapsleven bestaat uit gewone dagelijkse gebeurtenissen:

gastvrijheid, gebed, maaltijden, huishoudelijke taken, ontspanning, het uitwisselen van nieuws, zorgen en vreugdevolle berichten, onder andere over de taken die aan iedere zuster zijn toevertrouwd.

Het ritme van ons leven wordt bepaald door momenten van persoonlijk gebed, de Eucharistie en van gemeenschappelijk gebed waarvoor we twee à drie keer per dag samenkomen.

Iedereen voorziet in de loop van de dag in momenten van persoonlijk gebed (onder andere het lezen van spirituele literatuur en het teruglezen van de dag) en trekt zich regelmatig terug voor een dag in stilte

 Une soeur fait sa prière personnelle dans la chapelle 

« Vóór alles
het toebehoren aan Christus
voeden
de geest van lofprijzing, zegening,
dankbaarheid voeden.
De aanbidding beleven
in eenvoudige dienstbaarheid »

 

 

 

 

 

 

   Un moment d'étude et de partage

De momenten die we samen doorbrengen zijn zeer belangrijk om de relaties binnen de gemeenschap levend te houden. Wanneer we door onze werkzaamheden veel van huis zijn, dan spreken we gezamenlijke momenten af. Dat vraagt dat iedereen haar prioriteiten duidelijk stelt.

 

 

  Groupe de soeurs font le rafting pendant leurs vacances 

 

Naast de gewone dagelijkse gemeenschappelijke momenten, voorziet iedere gemeenschap ook in vaste momenten om onderlinge ervaringen uit te wisselen (wekelijks of maandelijks), van geestelijke bezinning of van gemeenschappelijke ontspanning.

 

 

Feesten en bezinningsweekenden zijn eveneens gelegenheden om bij elkaar te komen of om elkaar als gemeenschap te bezoeken.

 

"De gemeenschap wordt van dag tot dag gevormd en opgebouwd met de inbreng van ieder."                  (Algemene Congregatie 2005)