Apostolisch leven


Als zusters van Sint-Andreas zijn we door Christus bijeengeroepen om uitgezonden te worden en te werken «in zijn wijngaard».

De wijngaard is de wereld waarin Hij zelf aan het werk is.

Ongeacht leeftijd of specifieke bekwaamheden, ontvangt elke zuster een "zending" waardoor ze zich verbindt aan de zending van Christus zelf en deelneemt aan het apostolische engagement van de hele Congregatie.


Onze activiteiten zijn talrijk en divers: ze variëren van werkzaamheden binnen de Congregatie tot het uitoefenen van een beroep in niet-confessionele milieus.

Het geven van retraites volgens de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola, persoonlijke begeleiding van jongeren en volwassenen

Theologisch onderwijs, liturgisch en pastoraal werk, spirituele vorming

Ziekenhuis- , gevangenis- en studentenpastoraat


Jongerenpastoraat, kinder- en volwassenencatechese, catechumenaat 

Preventieve geneeskunde, verpleging, palliatieve zorg, het begeleiden van gehandicapten, zieken- en ouderenbezoek, verenigingsleven

Geen enkele beroeps- of maatschappelijke sector is hierbij uitgesloten.


Wij werken om te leven en te delen: alles wat we aan salaris en onkostenvergoeding ontvangen, storten we op de rekening van de gemeenschap. Het is een uitdrukking en ervaring van vrijheid die ons op de weg van de evangelische armoede zet.

Wij werken vaak samen:

  • met de Jezuïeten bij de begeleiding van retraites en bezinningsdagen;
     
  • met de broeders van Taizé voor de internationale ontmoetingen;
     
  • met zusters van andere congregaties, soms van andere christelijke denominaties;
     
  • met leken op de vele plaatsen waar we actief zijn.
 

retour en haut de page